Pobierz z tej strony bezpłatny i sprawdzony program PIT
Zainstaluj program PIT na swoim komputerze klikając na ikonkę .exe
Uruchom program i postępuj zgodnie z instrukcją
Wypełniony PIT wydrukuj, podpisz i dostarcz do Urzędu Skarbowego